Điều khoản và điểu kiện bảo hành của Epson

Điều khoản và điểu kiện bảo hành của Epson
Công Ty TNHH Epson Việt Nam (Epson) bảo lưu quyền sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bản mới nhất của Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn sẽ được đăng trên trang điện tử của Epson, và sẽ thay thế tất cả các bản điều khoản và điều kiện trước đó, bao gồm nhưng không giới hạn các bản điều khoản và điều kiện tại bản cứng thẻ bảo hành đi kèm với Sản Phẩm khi bạn mua hàng lần đầu. Bạn vui lòng truy cập định kỳ vào trang điện tử của Epson để cập nhật Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn mới nhất được áp dụng.
Khi bạn (a) đăng ký trực tuyến việc bảo hành Sản Phẩm của mình (“Bảo Hành”), và/hoặc (b) gửi hoặc yêu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa Sản Phẩm tại một Trung Tâm Bảo Hành Của Epson hoặc tại Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Được Chỉ Định Của Epson, bạn được xem như là đã biết, và đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn mới nhất được nêu tại đây.
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN
(Vào ngày 5 tháng 8 năm 2021)
1. Trong suốt Thời Hạn Bảo Hành (như được định nghĩa bên dưới), Epson theo đây bảo đảm rằng sản phẩm bạn đã mua ("Sản Phẩm") không có bất kỳ lỗi sản xuất nào ảnh hưởng đáng kể đến chức năng của Sản Phẩm trong quá trình cài đặt và sử dụng thông thường, tùy thuộc các điều khoản và điều kiện này. Bạn phải lưu giữ thông tin liên quan đến bằng chứng về ngày mua Sản Phẩm (hoặc ngày lắp đặt Sản Phẩm, tùy trường hợp) (“Ngày Mua Thiết Bị”) để Epson thực hiện việc Bảo Hành này cho Sản Phẩm của bạn.
2. Thời hạn của Bảo Hành này (“Thời Hạn Bảo Hành”) dựa trên Sản Phẩm được áp dụng như sau:
Loại Sản Phẩm Ngày Mua Thiết Bị Thời Hạn Bảo Hành (bắt đầu từ Ngày Mua Thiết Bị)
Máy Quét Ảnh Máy Quét Ảnh A4 - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
Máy Quét Ảnh A3 - 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
Máy In Phun Máy In Phun dòng PictureMate, WF-2631, WF-2651, WF-2661, WF-3521, WF-2861, WF-3721 - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
WF-C579R ,WF-C5290, WF-C5790, 6091 - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
WF-C869R
EPSON WORKFORCE
R8591, WF-C20590, WF-C17590
- 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Máy In Phun Tem Nhãn DÒNG GP-C830, GP-M830, C3510, C7510G
CW-C6050A, CW-C6050P, CW-C6550A, CW-C6550P
- 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Máy In Hệ Thống Hộp Mực Dòng L Epson L120 - 24 tháng hoặc 20.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 20.000 bản in đạt được trước.
Epson L1300 - 24 tháng hoặc 30.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 30.000 bản in đạt được trước.
Epson L6160, L6170, L6190 - 24 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson L4150, L4160, L1110, L3110, L3150, L5190 - 24 tháng hoặc 30.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 30.000 bản in đạt được trước.
Epson L655 - 24 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson L310, L360, L365, L565 - 24 tháng hoặc 30.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 30.000 bản in đạt được trước.
Epson L805, L850, L8050, L18050 - 24 tháng hoặc 3.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 3.000 bản in đạt được trước.
Epson L1800 - 24 tháng hoặc 9.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 9.000 bản in đạt được trước.
Epson L6550, L6580, L15160, L15180 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Epson L1455 - 24 tháng hoặc 80.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 80.000 bản in đạt được trước.
Máy In Hệ Thống Hộp Mực Dòng M Epson M100 - 24 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson M200 - 48 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 48 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson M1110, M1120, M2140, M1140, M3170 - 48 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 48 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson M15180 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Máy In Kim A4 - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
A3 - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
DFX-9000 - 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
Các Sản Phẩm Tùy Chọn Khay Nạp Tài Liệu Tự Động, Thiết Bị In Hai Mặt, Khay Giấy, Bút Tương Tác, Thẻ Giao Diện Mạng,
Kính 3D, ỐNG KÍNH,
Máy Chiếu Thiết Bị Mạng Nội Bộ Không Dây, Bộ Điều Khiển Bên Ngoài (Đối Với Máy Chiếu Tương Tác), Bảng Điều Khiển Mạng Máy In Quét, Đế Máy Quét Phẳng, Bộ Phận Trong Suốt Của Máy Quét
- 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Các Sản Phẩm Tùy Chọn SC-P5000, SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000, SC-P9000
SC-P7530, SC-P9530
- 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Dòng SureColor SC SC-P407, SC-P607, SC-P703, SC-P903 - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
SC-P807 - 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Dòng SureColor – S & T S30670, S40670, S50670, S60670, S70670, S80670, S60670L, S80670L
T3070, T5070, T7070, T3270, T5270, T7270, T5270D, T7270D
- 24 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
T3130X, T3130N, T3130, T3430, T5130, T5430, T5430M, - 36 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Dòng SureColor – B & F B6070, B7070, F6070, F7070, F2000, F6270, F7270, F9270,F2130, F9330, F9430H, F6330, F2130, F530, F531 - 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
F10030, F10030H (“F10030H Series”) F3030 - 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
** Giới hạn 1 Đầu In đi kèm với thiết bị chính khi mua.
Áp dụng các loại trừ và giới hạn (xem Mục C “CÁC LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỤ THỂ” bên dưới)
SureColor – R Series R5030, R5030-L -
12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
** Các giới hạn được áp dụng như sau:
 • Giới hạn 1 lần thay đổi Đầu In miễn phí bao gồm nhân công.
 • (Các) Đầu In Bổ Sung sẽ được Epson (và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson) mua và sẽ được tính thêm phí.

  (Tất cả các Đầu In thay thế sẽ được gọi là “Các Đầu In Bổ Sung”.)
 • Nhân công để lắp đặt Các Đầu In Bổ Sung trong Thời Hạn Bảo Hành Tiêu Chuẩn sẽ do Epson và/hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson cung cấp mà không tính thêm phí.

Không cung cấp bảo hành cho Các Đầu In Bổ Sung được cung cấp và/hoặc được mua. Tuy nhiên, “Chương Trình Đổi Đầu In” có thể được áp dụng, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện được nêu tại Mục D bên dưới.
SureLab – Dòng D SL-D3000, D700
SL-D830
- 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Dòng SureColor – Pro SC-P10070, SC-P20070 - 12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Sản Phẩm Mua Tại Điểm Bán Hàng Tất cả các mẫu thuộc Dòng TM - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Máy Chiếu Tất cả các mẫu, không bao gồm Máy Chiếu Độ Sáng Cao (các dòng G và Z), Máy Chiếu Laser, các đèn Chiếu và các vật phẩm tùy chọn được mua kèm với Máy Chiếu) - 24 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
MÁY CHIẾU dòng Epson G và Z - 24 tháng Bảo Hành Tận Nơi (Ngày Làm Việc tiếp theo***)
- Khắc phục sự cố qua điện thoại / thư điện tử để xác định do lỗi hệ thống hay lỗi máy chiếu.
- Nếu do lỗi máy chiếu, chúng tôi sẽ đến tận nơi nỗ lực để sửa chữa / phục hồi.
- Nếu việc sửa chữa / phục hồi tận nơi không thể thực hiện được, thiết bị sẽ được mang về cơ sở để sửa chữa.
- Các dịch vụ Lắp và Tháo Dỡ và các chi phí giàn giáo có liên quan không được bao gồm trong bảo hành.
MÁY CHIẾU EH-LS10500, EH-L1755UNL,
EB-L1100U, L1100UNL, L1200U, L1200UNL, L1405U, L1405UNL, L1505U, L1505UNL, L25000U, EB-700U
- 36 tháng (Ngày Làm Việc tiếp theo) Hoặc 20.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 20.000 giờ vận hành đạt được trước.
EB-1470Ui, EH-LS100 - 36 tháng (Ngày Làm Việc tiếp theo) Hoặc 12.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 12.000 giờ vận hành đạt được trước.
EB-L510U, EB-L610U, EB-L500W, EB-L610W - 36 tháng Hoặc 12.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 12.000 giờ vận hành đạt được trước.
Epson LightScene EV-100, EV-105 - 36 tháng Hoặc 20.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 20.000 giờ vận hành đạt được trước.
Máy Chiếu Vật Thể - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Thiết Bị Nhìn Xuyên Thấu Di Động / Kính Thông Minh - 12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Đèn Chiếu - 12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 12 tháng kết thúc trước hay 1000 giờ sử dụng đạt được trước.
*Sản Phẩm Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành sẽ được mang đến Trung Tâm Dịch Vụ Epson hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Được Chỉ Định Của Epson để sửa chữa hoặc bảo dưỡng.
***Thời gian phản hồi tận nơi vào ‘Ngày Làm Việc Tiếp Theo’ sẽ chỉ áp dụng trong trường hợp Epson nhận được cuộc gọi dịch vụ liên quan trước 3 giờ chiều, và trong trường hợp nơi đặt Sản Phẩm cách Hà Nội / Đà Nẵng / Hồ Chí Minh trong vòng 150km. Trong tất cả các trường hợp khác, thời gian phản hồi có thể thay đổi
Bảo Hành và Thời Hạn Bảo Hành được nêu tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này chỉ được áp dụng đối với các Sản Phẩm được mua tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Của Epson tại support@epson.com.vn để biết thêm thông tin.
3. Tùy thuộc vào các giới hạn và loại trừ được áp dụng nêu tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này, Epson theo toàn quyền quyết định tuyệt đối của mình, sẽ chỉ chịu trách nhiệm sửa chữa Sản Phẩm, cung cấp các bộ phận để sửa chữa Sản Phẩm, thay thế Sản Phẩm bằng một thiết bị mới hoặc bằng thiết bị được tân trang lại ít nhất với chức năng tương tự hoặc yêu cầu bạn hoàn trả Sản Phẩm bị lỗi lại cho một nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định trong Thời Hạn Bảo Hành. Tất cả các quyết định của Epson liên quan đến Sản Phẩm sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quyết định đó. Bất kỳ Sản Phẩm bị lỗi hoặc bộ phận của các Sản Phẩm bị lỗi nào đã được thay thế sẽ trở thành tài sản của Epson.
4. Bảo Hành này sẽ vô hiệu nếu:
a. Sản Phẩm bị hư hỏng (i) trong quá trình vận chuyển, (ii) do sâu bọ/côn trùng, (iii) do tràn chất lỏng, (iv) do bạn sử dụng không đúng cách hoặc xử lý sai cách sau khi mua Sản Phẩm; và/hoặc (v) do hậu quả của thảm họa tự nhiên hoặc các thiên tai khác;
b. Sản Phẩm được lắp đặt, bảo trì, vận hành hoặc sử dụng không đúng với các hướng dẫn do Epson cung cấp liên quan đến Sản Phẩm;
c. Sản Phẩm bị thay đổi, sửa đổi, bảo dưỡng hoặc sửa chữa bởi một bên không do Epson chỉ định;
d. Sản Phẩm được sử dụng cùng với các vật phẩm tiêu hao không chính hãng của Epson, bao gồm nhưng không giới hạn các hộp mực, băng mực, hộp mực in, bộ phận tiếp mực, hệ thống mực in liên tục của bên thứ ba, phương tiện không chính hãng hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác như vậy; hoặc
e. (e) Thẻ bảo hành bị mất, hỏng hoặc bị làm giả (chỉ trong trường hợp Bảo Hành không được đăng ký trực tuyến mà chỉ được đăng ký trực tiếp).
5. Bảo Hành không áp dụng đối với/ không bao gồm:
a. Việc vận chuyển, giao hàng và/hoặc các phụ phí phát sinh trong quá trình thực hiện Bảo Hành này;
b. Bộ dụng cụ bảo dưỡng và các bộ phận cần thay thế do hao mòn thông thường, ăn mòn, rỉ sét hoặc ố bẩn hoặc các phụ kiện (dây cáp, v.v.) và các bộ phận được thiết kế để không thể tái sử dụng (như là cầu chì, v.v.);
c. Những vật phẩm tiêu hao và/hoặc các bộ phận phụ kiện được sử dụng liên quan đến Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn phương tiện in, v.v.;
d. Những sản phẩm có mẫu hoặc số sê-ri đã bị làm giả, loại bỏ, thay đổi hoặc bị xóa;
e. Lỗi hoặc hư hỏng do sử dụng hoặc tương tác với các phụ kiện, các vật phẩm tùy chọn hoặc các vật phẩm tiêu hao cùng với Sản Phẩm của bên thứ ba;
f. Lỗi hoặc hư hỏng phát sinh do sự tấn công của vi-rút máy tính; và
g. Phục hồi và khôi phục dữ liệu và/hoặc ứng dụng trên Sản Phẩm.
h. Để biết thêm các giới hạn và loại trừ đối với một số Sản Phẩm cụ thể Của Epson, vui lòng tham khảo “CÁC LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỤ THỂ” tại Mục C bên dưới.
6. Nếu cần thiết, quý vị phải sao lưu dữ liệu và ứng dụng trước khi gửi Sản phẩm đi sửa chữa. Epson luôn cố gắng hết sức để hạn chế tối đa tình trạng mất dữ liệu và ứng dụng, tuy nhiên, Epson không chịu trách nhiệm về tình hình dữ liệu và ứng dụng trước và sau khi Sản phẩm được chẩn đoán và sửa chữa. Epson không chịu trách nhiệm cho dữ liệu và ứng dụng bị mất vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn sự cố máy tính trong quá trình bảo dưỡng Sản phẩm hoặc quá trình định dạng ổ cứng của Sản phẩm trong khi sửa chữa và/hoặc thay mới phần mềm hoạt động hệ thống của Sản phẩm.
7. Ngoại trừ các trường hợp được nêu ở trên, Epson không bị ràng buộc bởi những bảo đảm rõ ràng hay mang tính ngụ ý nào khác dù bằng văn bản hay bằng lời nói của bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Sản Phẩm.
8. Bảo Hành này chỉ có hiệu lực đối với Sản Phẩm được lắp đặt và sử dụng tại quốc gia nơi mua hàng và sẽ không mở rộng đối với bất kỳ Sản Phẩm nào không được cung cấp bởi các nhà phân phối, nhà mua bán và nhà bán lẻ được chỉ định của Epson tại quốc gia đó.
9. Bằng cách đăng ký chính sách bảo hành này với Epson, quý vị thừa nhận đã hiểu và nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình theo luật phát hiện hành chi phối việc mua và sử dụng Sản phẩm. Mọi chính sách bảo hành ngầm định, điều kiện về khả năng tiêu thụ hay quy định vì mục đích cụ thể bị tuyên bố miễn trừ trong phạm vi tối đa theo quy định của pháp luật và nếu luật quy định những điều này, các nội dung này chỉ có hiệu lực trong Thời hạn bảo hành hoặc trong thời gian ngắn nhất dưới hiệu lực của luật đó.
10. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Epson và/hoặc các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Epson, nhà phân phối được chỉ định, nhà mua bán được chỉ định và nhà bán lẻ được chỉ định sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu, doanh thu, hoạt động kinh doanh, lợi nhuận, lợi thế thương mại hoặc mất hợp đồng, gián đoạn kinh doanh, tổn thất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ tổn thất vật chất nào khác), chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ các yêu cầu bồi thường nào khác phát sinh dưới bất kỳ cách thức nào (cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc cách thức khác) từ việc sử dụng Sản Phẩm.
11. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Bảo Hành này bị đánh giá là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được, thì những điều khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi Bảo Hành này và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Epson bảo lưu quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Bảo Hành này mà không cần thông báo trước.
12. Các điều khoản và điều kiện của Bảo Hành này được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành tại quốc gia nơi mua hàng và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các điều khoản và điều kiện của Bảo Hành này sẽ tuân thủ quyền tài phán của các tòa án có liên quan của quốc gia nơi mua hàng.
13. Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này được lập bằng song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt). Bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi khía cạnh bao gồm trường hợp có bất kỳ khác biệt hoặc mâu thuẫn nào phát sinh giữa hai (2) bản tiếng Anh và tiếng Việt.
B. PHẠM VI BẢO HÀNH ĐẦU IN (ĐIỀU KHOẢN CHUNG)
1. Phạm Vi Bảo Hành Đầu In này là một phần của, và hoàn toàn tuân thủ theo, Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn Của Epson, các điều khoản đầy đủ của Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn Của Epson có thể được tìm thấy bên trên. Epson, theo toàn quyền quyết định tuyệt đối và duy nhất của mình, bảo lưu quyền sửa chữa và/hoặc thay thế bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ đầu in.
2. Để làm rõ, Phạm Vi Bảo Hành Đầu In này sẽ không áp dụng đối với bất kỳ Đầu In và Sản Phẩm nào:
(a) được quy định tại “CÁC LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỤ THỂ” tại Mục C bên dưới, và
(b) thuộc Dòng SureColor – R.
3. Vui lòng lưu ý rằng Phạm Vi Bảo Hành Đầu In sẽ giống như Thời Hạn Bảo Hành của sản phẩm tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là Phạm Vi Bảo Hành Đầu In sẽ được gia hạn hoặc bị giảm tương ứng, tùy theo Thời Hạn Bảo Hành của sản phẩm tiêu chuẩn.
4. Đối với các máy in của Epson có Thời Hạn Bảo Hành sản phẩm tiêu chuẩn hơn một (1) năm, Phạm Vi Bảo Hành Đầu In sẽ được gia hạn để phù hợp với thời hạn của Thời Hạn Bảo Hành sản phẩm có liên quan. Để biết thêm về Thời Hạn Bảo Hành sản phẩm tiêu chuẩn, vui lòng xem nội dung phía trên.
(a) Đối với Máy In Phun dòng Epson L và Epson M:
Phạm Vi Bảo Hành Đầu In đối với Máy In Phun dòng Epson L và Epson M sẽ hết hiệu lực khi kết thúc thời hạn 6/12/24 tháng hoặc sau khi in 3.000/9.000/15.000/30.000/50.000/80.000 bản kể từ Ngày Mua Thiết Bị (vui lòng xem nội dung phía trên, tùy thuộc vào mẫu sản phẩm được áp dụng), tùy thuộc vào việc thời hạn đó kết thúc trước hay việc đạt được số lượng bản in tới trước.
Ví dụ, sau khi máy in Epson L110 hoàn thành 15.000 bản in, cả Bảo Hành sản phẩm tiêu chuẩn và Phạm Vi Bảo Hành Đầu In đều sẽ hết hiệu lực, mặc dù máy in có thể chỉ được sử dụng dưới 12 tháng.
(b) Đối với các máy in Epson đi kèm với Bảo Hành Epson CoverPlus, Phạm Vi Bảo Hành Đầu In sẽ được gia hạn để phù hợp với thời hạn của Bảo Hành sản phẩm Epson CoverPlus.
Vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Của Epson tại support@epson.com.vn để biết thêm thông tin.
C. CÁC LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỤ THỂ
1. Không ảnh hưởng đến bất kỳ các giới hạn và các điều khoản nào khác được nêu tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này, những điều khoản sau đây là các loại trừ đối với Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn Của Epson, liên quan đến một số Sản Phẩm cụ thể Của Epson như được nêu tại bảng dưới đây (sau đây gọi là “Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa)”).
2. Phạm vi Bảo Hành đối với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa) sẽ tuân thủ theo các loại trừ dưới đây:
a. Đối với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa) bên dưới, các bộ phận / thành phần dưới đây sẽ không được bảo hành vì bất kỳ lý do nào:
i. tất cả Đầu In; và
ii. tất cả Nắp Chống Khô (tùy từng trường hợp)
b. Epson sẽ chỉ cung cấp các Đầu In và Nắp Chống Khô dự phòng (tùy từng trường hợp) đối với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa) trong các trường hợp và theo cách thức như sau:
(Các) Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa) Đầu In Nắp Chống Khô Chú Thích
Dòng F:
F10030, F10030H (“Dòng F10030H”)
F3030
1 KHÔNG
Bộ phận
 • 1 Đầu In đi kèm Sản Phẩm thiết bị chính khi mua; và
 • (Các) Đầu In Bổ Sung và (các) Nắp Chống Khô được mua bởi Epson (và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson) sẽ chịu thêm các khoản chi phí được áp dụng.
  (sau đây gọi chung là “Các Đầu In Bổ Sung”)
 • Các Đầu In Bổ Sung không được cung cấp bảo hành. Tuy nhiên, có thể áp dụng “Chương Trình Đổi Đầu In”, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện quy định tại Mục D bên dưới.
Nhân công
 • Không bao gồm nhân công sử dụng cho việc thay thế và/hoặc sửa chữa tất cả (các) Đầu In và/hoặc Nắp Chống Khô (và phụ thuộc vào các chi phí bổ sung, nếu được yêu cầu). (“Dịch Vụ Tự Sửa Chữa”)
 • Vào thời điểm lắp đặt Sản Phẩm hoặc sau đó, Epson sẽ cung cấp một (1) khóa hướng dẫn về việc thay thế Đầu In và Nắp Chống Khô (thông qua Epson và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson).
 • Epson sẽ cung cấp các hướng dẫn, chỉ dẫn cần thiết, và các giúp đỡ khác cho Dịch Vụ Tự Sửa Chữa.
 • Để biết thêm thông tin và các điều khoản và điều kiện liên quan đến Dịch Vụ Tự Sửa Chữa, vui lòng xem tại:
  https://customer.epson.asia/customer/ewarranty.do#/warrantyterms/VN; và
  https://www.epson.com.vn/Support.
c. Bảo Hành Sản Phẩm sẽ không bao gồm, và Epson sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào đối với Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ thương tật nào hoặc các hư hỏng khác do việc sử dụng sai cách, xử lý không đúng cách, lắp đặt không đúng cách Sản Phẩm và/hoặc (các) Đầu In và/hoặc (các) Nắp Chống Khô, mà việc sử dụng, xử lý, lắp đặt này không được thực hiện theo các hướng dẫn và các chỉ dẫn được cung cấp trong Bảo Hành Tự Sửa Chữa và/hoặc theo các nội dung khác theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này.
D. CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐẦU IN
1. Các điều khoản của Chương Trình Đổi Đầu In Của Epson dưới đây sẽ chỉ áp dụng cho các Sản Phẩm và Đầu In đủ điều kiện sau:
a. Các Đầu In Bổ Sung đi kèm với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa) theo Dịch Vụ Tự Sửa Chữa;
b. Các Đầu In Bổ Sung được mua bởi Epson (và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson) theo Dịch Vụ Tự Sửa Chữa.
c. Các Đầu In Bổ Sung được cung cấp và/hoặc mua cho các Sản Phẩm Dòng SureColor – R.
2. Trường hợp phát hiện Các Đầu In Bổ Sung có lỗi toàn bộ trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày Các Đầu In Bổ Sung này được lắp đặt vào Sản Phẩm của bạn (được xác định theo toàn quyền quyết định của Epson), Các Đầu In Bổ Sung đó có thể được áp dụng Chương Trình Đổi Đầu In Của Epson, nếu:
a. Các Đầu In Bổ Sung đó sẽ được trả lại cho Epson theo các hướng dẫn của Epson; và
b. Epson có thể đổi Đầu In Bổ Sung được trả lại đó bằng một Đầu In Bổ Sung mới.
3. Bạn và/hoặc người dùng cuối sẽ đảm bảo rằng tất cả Các Đầu In Bổ Sung luôn luôn:
a. Được giữ và duy trì theo các điều kiện bảo quản và bảo trì như được đưa ra trên/trong bao bì của Đầu In Bổ Sung; và
b. Đối với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa), được xử lý và lắp đặt theo hướng dẫn, chỉ dẫn của Epson, và tất cả các hướng dẫn khác để thay thế Đầu In trong Dịch Vụ Tự Sửa Chữa (xem Mục C ở trên).
4. Ngoài ra, Các Đầu In Bổ Sung không được thay đổi, sửa đổi, bảo dưỡng hoặc sửa chữa bởi bên không được Epson chỉ định, và không được sử dụng cùng với các vật phẩm tiêu hao không chính hãng Epson, bao gồm nhưng không giới hạn hộp mực, băng mực, hộp mực in, bộ phận tiếp mực, hệ thống mực in liên tục, phương tiện không chính hãng của bên thứ ba hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.
5. Trường hợp bất kỳ (các) Đầu In Bổ Sung nào không được bảo trì, xử lý và/hoặc lắp đặt tuân thủ theo các điều khoản này (do Epson quyết định theo toàn quyền tuyệt đối và duy nhất của mình), (các) Đầu In Bổ Sung đó sẽ không đủ điều kiện cho Chương Trình Đổi Đầu In.
6. Vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Của Epson tại support@epson.com.vn để biết thêm thông tin về Chương Trình Đổi Đầu In.